ความเจ็บปวดและชัยชนะที่กางเขน

  มัทธิว 27:27-66

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  16 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

1. ความเจ็บปวดของพระเยซูที่กางเขน

1.1 ความเจ็บปวดทางจิตใจ
1.2 ความเจ็บปวดทางกาย
1.3 ความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณ

2. ชัยชนะของเราผ่านกางเขนของพระเยซู

2.1 พระเยซูเผชิญหน้ากับปัญหาโดยไม่วิ่งหนี
2.2 พระเยซูเข้าใจสิ่งที่เรากำลังเผชิญ
2.3 พระเยซูจะช่วยให้เรามีชัย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand