คำเทศนา T+3 กรอบเวลาที่ใช้มองส่งผลต่ออะไร?
  T+3 กรอบเวลาที่ใช้มองส่งผลต่ออะไร?

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  1 เมษายน 2018

pdf

mp3

1.ความสุขหรือทุกข์
2.ความอดทน
3.ความฉลาด
4.ระดับความสำเร็จ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand