ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยความเชื่อ

  –

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  5 ตุลาคม 2014

pdf

mp3

1.เหตุใดเป้าหมายจึงสำคัญต่อการเปลี่ยนชีวิต?

1 ) “การตั้งเป้าหมาย” คือ ความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณ
2 ) “เป้าหมาย” คือ คำประกาศความเชื่อของคน
3 ) “เป้าหมาย” ช่วยรวมศูนย์การทุ่มกำลัง
4 ) “เป้าหมาย” ทำให้เราก้าวต่อไป
5 ) “เป้าหมาย” ช่วยเสริมสร้างลักษณะชีวิต
6 ) เป้าหมาย ที่ดีจะได้รับรางวัล

2.เป้าหมายแบบไหนที่พระเจ้าอวยพร?

1 ) ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่?
2 ) ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักหรือไม่?
3 ) ต้องพึ่งพาพระเจ้าหรือไม่?

สามสิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงชีวิต

1 ) เราต้องการพระวิญญาณพระเจ้าเพื่อเสริมกำลัง
2 ) เราต้องการพระวจนะพระเจ้าเพื่อชี้นำทาง
3 ) เราต้องการคนของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนฉัน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand