ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า

   –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   12 ตุลาคม 2014

pdf

mp3

1. ไม่อยากจมอยู่กับชีวิตเก่า

2. สารภาพความผิดบาป

3. ถ่อมใจลงถวายตัวแด่พระเจ้า

4. ร่วมเฉลิมฉลองนมัสการ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand