ชัยชนะเหนือความเครียด

  –

   อาจารย์พีร์ สุวรรณสาครกุล

  19 ตุลาคม 2014

pdfmp3

1. สาเหตุ 7 ประการของความเครียดในชีวิตปัจจุบัน

(1) ความกังวล
(2) ความเร่งรีบ
(3) ฝูงชน
(4) ทางเลือกที่หลากหลาย
(5) การสูญเสียความเป็นส่วนตัว
(6) พหุนิยม
(7) ความกลัวอนาคต

2. 7 อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณที่ช่วยลดความเครียด

(1) มองพระเจ้าผู้เติมเต็มความต้องการของฉัน
(2) ฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องการพักผ่อน
(3) เติมพลังจิตใจของฉันด้วยสิ่งสวยงาม
(4) แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า
(5) ไว้วางใจพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
(6) ให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องดูแล
(7) คาดหวังว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำสิ่งที่เริ่­มต้นในเราให้สำเร็จ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand