เปลี่ยนความคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   26 ตุลาคม 2014

pdf

mp3

1. ทำไมเราต้องจัดการความคิดของเรา

1.1 เพราะความคิดควบคุมชีวิต
1.2 เพราะความคิดเป็นสนามรบของบาป
1.3 เพราะความคิดเป็นกุญแจสู่สันติสุขและความสุข

2. 3 สิ่งที่ต้องทำทุกวันเพื่อสุขภาพความคิดที่ดี

2.1 เลี้ยงดูความคิดด้วยความจริง
2.2 ขจัดความคิดที่อันตรายออกไป

ศัตรูความคิดมีอะไรบ้าง?
1) ตัวตนเก่าของเรา
2) ซาตาน
3) ระบบการให้คุณค่าแบบโลก

การล่อลวงทำงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 คือ ความปรารถนา
ขั้นตอนที่ 2 คือ ความสงสัย
ขั้นตอนที่ 3 คือ การหลอกลวง
ขั้นตอนที่ 4 คือ การไม่เชื่อฟังและความล้มเหลว

2.3. เพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ถูกต้อง

1) คิดถึงพระเยซู
2) คิดถึงผู้อื่น
3) คิดถึงชีวิตนิรันดร์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand