เผชิญหน้ากับความกลัวที่ทำลายความสัมพันธ์

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  9 พฤศจิกายน 2014

pdf

mp3

ความกลัวของเราทำลายความสัมพันธ์อย่างไร 
1. ความกลัวต่อการเปิดเผย 

ความกลัวส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น
ขั้นที่ 1 : ความอับอาย
ขั้นที่ 2 : ปกปิด
ขั้นที่ 3 : ความห่างเหินจากพระเจ้า

2. ความกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ

3. ความกลัวจะสูญเสียการควบคุม

เราจะดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าได้อย่างไร?

1. ยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวัน
2. ระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราทุกวัน

4 สิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรา

1) ฉันได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์
2) ฉันเป็นที่รักโดยไม่มีเงื่อนไข
3) ฉันได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์
4) ฉันมีคุณค่าสูงส่ง
3. มอบความรักแบบเดียวกันให้ผู้อื่นทุกวัน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand