เปลี่ยนมุมมองต่อเงินและการใช้เงิน

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

   23 พฤศจิกายน 2014

pdf

mp3

4 สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราไม่ควรทำ

1.อย่าทำให้เงินเสียของ
2.อย่ารักเงิน
3.อย่าไว้ใจเงินราวกับเป็นสิ่งที่มั่นคง
4.อย่าคาดหวังว่าเงินจะสร้างความพึงพอใจที่สมบูรณ์

5 สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราต้องตระหนักทุกวัน

1.ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า
2.พระเจ้าใช้เงินทดสอบเรา
3.เงินเป็นเครื่องมือ
4.การใช้เงินที่เกิดประโยชน์ สูงสุด คือ การใช้เพื่อนำคนไปสววรค์
5.วันหนึ่งเราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand