ล้มยักษ์ที่ขวางทางความฝัน

  –

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   30 พฤศจิกายน 2014

pdf

mp3

1.บทเรียนจากการเผชิญหน้ากันระหว่างดาวิดกับโกลิอัท

2.ยักษ์ตัวอื่นๆ ที่ดาวิดต้องเผชิญ

2.1 ความล่าช้า
2.2 ความท้อใจ
2.3 ความไม่เห็นด้วย
2.4 ความสงสัย

3.วิธีล้มยักษ์

3.1 ระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีในอดีต
3.2 ใช้เครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้
3.3 รับกำลังจากพระเจ้า
3.4 คาดหวังการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand