คำเทศนา นำคนบาปมาพบพระคริสต์ (ลูกา 5:17-26)
  นำคนบาปมาพบพระคริสต์

  ลูกา 5:17-26

  Pastor VIKTOR HAMM

  29 เมษายน 2018

pdf

mp3

I. IN THE WORK OF EVANGELISM
II. IN THE WORK OF EVANGELISM
III. IN EVANGELISM
IV. IN EVANGELISM
V. IN EVANGELISM.
VI. WHAT WAS THE RESULT OF THIS EFFORT?

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand