สามการอัศจรรย์ของพระคริสต์

  –

   Pastor Peter Truong

  19 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1.การอัศจรรย์เกี่ยวกับการจับปลา
2.การอัศจรรย์ในการทำให้คนตายฟื้น
3.การอัศจรรย์แห่งชีวิตใหม่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand