เรือชีวิต (มาระโก 4:35-41)
  เรือชีวิต

  มาระโก 4:35-41

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  3 กันยายน 2017

pdf

mp3

1.ท่ามกลางพายุ…พระเจ้ายังคงสถิตอยู่ที่นั้น
2.ท่ามกลางพายุ…เป็นพระประสงค์พระเจ้าเพื่อฝึกเราให้เข้มแข็ง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand