คริสตจักรที่เสริมสร้างกันอย่างแท้จริง
  คริสตจักรที่เสริมสร้างกันอย่างแท้จริง

  1 เธสะโลนิกา 5:14

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  13 สิงหาคม 2017

pdf

mp3

1. เตือนสติกัน
2. หนุนใจกัน
3. ช่วยเหลือกัน
4. อดทนต่อกัน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand