ความทรงจำที่ไม่สิ้นสุด

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  20 พฤศจิกายน 2016

pdfmp3

1. แก้ไขความทรงจำที่ไม่ดีในอดีต

– มองมันผ่านมุมมองของพระเจ้า
– ตัดสินใจให้อภัยและประกาศอิสรภาพ
– ใช้ประโยชน์จากมัน

2. ระลึกถึงความทรงจำที่ดีในอดีต
3. ใช้ทุกวันเพื่อสร้างความทรงจำใหม่ที่ดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand