หัวใจของพันธกิจคริสตจักร

  –

  อาจารย์เดวิด เชน

  14 กันยายน 2014

pdf

mp3

1. พันธกิจของคริสตจักรสมัยแรก

1.1 ติดสนิทกับพระเจ้า (41-43)
1.2 เสริมสร้างชีวิตผู้เชื่อให้เติบโต (42)
1.3 ผูกพันชีวิตกับพี่น้อง (44-46)
1.4 นำคนมารับความรอด (47)

2. พันธกิจของคริสตจักรตาม “พระมหาบัญญัติ” และ “พระมหาบัญชา”

2.1 เชื่อมต่อ
2.2 เสริมสร้าง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand