ความยินดีของชีวิตใหม่ (1เปโตร 1:3-5)
  ความยินดีของชีวิตใหม่

  1เปโตร 1:3-5

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  23 เมษายน 2017

pdf

mp3

1. ความหวังที่ยั่งยืน
2. มรดกที่ล้ำค่า
3. การคุ้มครองที่มั่นคง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand