รื้อฟื้นหัวใจแห่งผู้รับใช้

  ยอห์น 21:1-17

   อาจารย์เกียรติศักดิ์  สุนทราวิรัตน์

  10 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1.รับใช้ด้วยความ “เข้าใจ”(ข.3-6)

2.รับใช้ด้วยความ “วางใจ”(ข.9-13)

3.รับใช้ด้วย “สุขใจ”(ข.15-17)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand