แง่มุมของความเชื่อผ่านการทรงสร้าง

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  8 มกราคม 2017

pdfmp3

1.การริเริ่มจากความว่างเปล่า
2.สิทธิอำนาจและคำพูด
3.กาลเวลาและขั้นตอน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand