ความเสียใจที่น่ายินดี
  ความเสียใจที่น่ายินดี

  2 โครินธ์ 7:2-16

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  20 สิงหาคม 2017

pdfmp3

1. การปลอบโยนจากพระเจ้า
2. การหนุนใจจากพี่น้อง
3. บทเรียนและการกลับใจของเรา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand