ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้นำความรอดไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
  ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้นำความรอดไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

  อิสยาห์ 49:1-7

   อาจารย์สตีฟ เทย์เลอร์

  5 มิถุนายน 2017

pdf

mp3

1. มีการทรงเรียกจากพระเจ้า
2. มีการเตรียมตัวจากพระเจ้า
3. มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง
4. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลออกไป

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand