ฟีลิปปี, พระประสงค์, น้ำพระทัย, ผู้เชื่อ, รับใช้, พระเจ้า, พอพระทัย, คำแนะนำ, พระคัมภีร์, คำเทศนา, คริสตจักรสานสัมพันธ์, ธนบุรี, อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร, ปี 2017, Nexus, Thonburi
  ผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัย

  ฟิลิปปี 2:1-18

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  5 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1. พระเยซูเป็นต้นแบบ (1-11)
2. ลักษณะชีวิตเป็นเครื่องยืนยัน (2-4,14-18)
3. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ (12-13)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand