วิธีสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิต

  –

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  11 ตุลาคม 2015

pdf

mp3

1. กำจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องของชีวิต

2. ฝึกตนอย่างถูกวิธี

1) ฝึกปฏิเสธคำหลอกลวง

2) ฝึกบริหารจัดการชีวิตให้ดี

3) ฝึกสร้างนิสัยใหม่

4) ฝึกทำสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้น

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand