โลกไม่สามารถเปลี่ยนเรา แต่เราเป็นคนเปลี่ยนโลก (ดาเนียล 1:1-21)
  โลกไม่สมารถเปลี่ยนเรา แต่เราเป็นคนเปลี่ยนโลก

  ดาเนียล 1:1-21

   อาจารย์ปณัฐชัย สาผาย

  12 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

1. ชื่อเปลี่ยน “แต่ความเชื่อไม่เปลี่ยน”
2. ความรู้เปลี่ยน “แต่ความรักไม่เปลี่ยน”
3. บริบทชีวิตเปลี่ยน “แต่ความภักดีไม่เปลี่ยน”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand