ผ่านร้อนผ่านหนาว สู้ร้อยครั้งชนะทุกครั้ง

  –

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  18 ตุลาคม 2015

pdf

mp3

1.เสริมสร้างผ่านประสบการณ์

1.1 ยอมรับในเส้นทาง

• ยอมรับแผนการของพระเจ้า

• ยอมรับด้วยความเชื่อ

• ยอมรับอย่างอดทนรอคอย

1.2พบคุณค่าในเส้นทาง

• เข้าใจชีวิต

• ใช้ประโยชน์เพื่อผู้อื่น

2.เสริมสร้างด้วยการทดสอบ

2.1 ถือเป็นเรื่องปกติ

2.2 มีคนเอาชนะมันได้

2.3 พระเจ้าจะให้ทางออก

2.4 เพื่อให้เรามีกำลังทนได้

ก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand