ผ่ากลางดวงใจแม่ (1 พงษ์กษัตริย์ 3:16-27)
  ผ่ากลางดวงใจแม่

  1 พงษ์กษัตริย์ 3:16-27

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  6 สิงหาาคม 2017

pdfmp3

1. ใจของแม่ “หวงแหนลูก”
2. ใจของแม่ “รักชีวิตของลูก”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand