ข้อคิดในการรักษาครอบครัว

  2 พงศ์กษัตริย์ 4:8-37, 8:1-6

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  10 เมษายน 2016

pdf

mp3

1. รับพระเจ้าเข้ามาในครอบครัว
2. สำแดงความดี
3. ต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างไม่ยอมแพ้
4. ยินดีปรับตัวเปลี่ยนแปลง
5. รับการดูแลจากพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand