ความรักของพระคริสต์ เปลี่ยนชีวิตคุณ (โรม 8:31-39)
  ความรักของพระคริสต์ เปลี่ยนชีวิตคุณ

  โรม 8:31-39

   อาจารย์ปณัฐชัย สาผาย

  30 เมษายน 2017

pdf

mp3

1. ได้เป็น..สหายของพระคริสต์
2. ได้เป็น..ผู้ชอบธรรมโดยพระคุณ
3. ได้เป็น..ผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand