ต้นน้ำมันเขียว

ต้นน้ำมันเขียว
ต้นน้ำมันเขียว ที่คนไทยจะรู้จักในชื่อ ต้นเสม็ด หรือเสม็ดขาว
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake
พบได้ทั่วโลก กระจายในพื้นที่เขตร้อน เป็นต้นไม้ไม่ผลัดใบ มีขนาดตั้งแต่ 5 -25 เมตร ใบหนาเขียวเป็นมันขลับตลอดปี ดอกเป็นช่อคล้ายหางกระรอก เป็นดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาว สกัดน้ำมันจากใบได้สีเขียวแกมน้ำเงินกลิ่นฉุนคล้ายการบูร ใช้นวดลดอาการเคล็ด อักเสบของกล้ามเนื้อ บวม ปวดข้อ สูดดมลดอาการคัดจมูก รักษาระบบทางเดินหายใจ

ในพระคัมภีร์เดิมมีคำสั่งให้คนยิวนำกิ่งไม้ทำเพิงในเทศกาลอยู่เพิง โดยต้นน้ำมันเขียวเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ถูกระบุไว้ เนหะมีย์8:15 ปัจจุบันคนยิวยังคงใช้กิ่งต้นน้ำมันเขียวตกแต่งเพิงที่สร้างขึ้นในเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งต้นน้ำมันเขียวนี้ในถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่าเป็นต้นไม้ที่ทำให้ชื่นบานใจ ซึ่งจะงอกแทนต้นหนามในทะเลทราย
(อสย41:19, อสย55:13)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand