สนสีดาร์

สนสีดาร์

ต้นไม้ต่างๆ ในพระคัมภีร์:

ต้นสนสีดาร์เลบานอน (Cedar of Lebanon) ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์มากกว่า 70 ครั้ง โดยเฉพาะในพระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 4 -10

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cedrus libani เป็นต้นไม้ในตระกูลสน มีลำต้นขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางอาจมากกว่า 2.5 เมตร ความสูงถึง 40 เมตร ใบเขียวสดตลอดปี

ต้นสนมีคุณประโยชน์หลายประการ คนอียิปต์เอายางมาทำมัมมี่ สามารถสกัดน้ำมันสนใช้แบบการบูนได้ และเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นอายุยืน เนื้อไม้แข็งทนทานต่อแมลง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อีกทั้งยังทนทานต่อการติดไฟ ลำต้นจะไม่สูงตรงเหมือนต้นสนที่เราคุ้นเคย แต่จะมีกิ่งก้านแผ่กว้างเป็นเรือนพุ่ม

สนสีดาร์เป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเป็นไม้ที่ซาโลมอนนำมาใช้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าตามนิมิตที่รับมาจากดาวิด นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์บนธงชาติเลบานอนในปัจจุบันด้วย ( อิสยาห์ 41:18-20)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand