ต้นไม้ต่างๆในพระคัมภีร์: ต้นอินทผลัม
เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามโอเอซิสแถบซีนายและบริเวณที่อากาศร้อนกว่าส่วนอื่นในปาเลสไตน์ มีลำต้นสูงเหยียดตรงปลายยอดเป็นกระจุก
รูปทรงของใบนิยมใช้เป็นแบบสลักบนหัวเสาหิน

อินทผลัมเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิสราเอลด้วย เมื่อพระเยซูทรงลาเข้าเยรูซาเล็มประชาชนถือ “ทางอินทผลัม” ไปต้อนรับ ซึ่งมีลักษณะรูปทรงคล้ายทางมะพร้าว
(มัทธิว 21:8-11)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand