สนสามใบ

 

สนสามใบ
 

ต้นสนสามใบ
Kesiya Pine ชื่อวิทยาศาสตร์ Pinus kesiya Royle ex Gordon
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรงสูงประมาณ 30-40 เมตร เรือนยอดแตกออกเป็นพุ่ม เปลือกสีน้ำตาลแดงหลุดออกเป็นเกล็ด

ใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนเป็นกระจุกละ 3 ใบ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด เติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
ออกดอกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม และมีผลตั้งแต่ธันวาคม-มีนาคม

ลำต้นนิยมใช้ทำตัวอาคาร เสา ฝา หรือใช้ทำฟืน
(2 พงศาวดาร 2:8-9)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand