เกร็ดความรู้ : เมล็ดมัสตาร์ด

เกร็ดความรู้ : เมล็ดมัสตาร์ด

เมล็ดผักกาด / เมล็ดมัสตาร์ด (Mustard seed) ในภาษากรีกใช้คำว่า σιναπι (sinapis nigru)
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าหมายถึง Black Mustard (Brassica Nigra) ถูกกล่าวถึงในคำอุปมาของพระเยซูเรื่องของความเชื่อ
มัสตาร์ดในอิสราเอลนั้นไม่ได้สูงใหญ่เท่าบ้านอย่างสนสีดาห์อย่างที่เราเข้าใจ เนื่องจากมัสตาร์ดเป็นพืชล้มลุกแต่มีความสูงได้ถึงประมาณ 4-5 เมตร เมล็ดมีขนาดเล็ก แต่เมื่อออกเมล็ดจะมีจำนวนมาก
ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยแปลว่า เมื่อมัสตาร์ดโตเป็นต้นแล้วออกกิ่งใบเป็นที่ให้นกมาอาศัยทำรัง ในภาษากรีก ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น แต่หมายถึงให้นกชนิดเล็กๆ มาเกาะ เพื่อหากินเมล็ดที่มีมากมาย

เมล็ดมัสตาร์ด เมื่อมาบดเปลือกออกได้เนื้อในเมล็ดเป็นผงใช้นำไปเป็นเครื่องปรุง เครื่องเทศได้ มีสรรพคุณเชิงสมุนไพรหลายอย่าง
(มัทธิว13:31, มัทธิว17:20, มาระโก4:31, ลูกา13:19, ลูกา17:6)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand