ต้นมะกอกเทศ

ต้นมะกอกเทศ

ต้นไม้ต่างๆ ในพระคัมภีร์: มะกอกเทศ (Olive)
ต้นมะกอกเทศเป็นต้นไม้ที่ปลูกขึ้นง่าย แข็งแรง ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำต้นและผล มีอายุยืนถึงหลายพันปี ต้นมะกอกในสวนเกทเสมนีบางต้นมีอายุถึง 2,000 ปี

ต้นมะกอกเทศจัดเป็นผลผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งในปาเลสไตน์ กิ่งแก่จะเป็นไม้มีราคาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ผลเอามาดองกินได้ แต่ส่วนใหญ่จะนำเอามาคั้นเอาน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งใช้ในการปรุงอาหาร, เป็นเชื้อเพลิงน้ำมันตะเกียง และทาผิวให้ความชุ่มชื่นยามอากาศแห้ง เรียกได้ว่า ผลผลิตจากต้นมะกอกเทศอยู่ในของวิถีชีวิตคนอิสราเอลยุคพระคัมภีร์เสมอ

พระคัมภีร์พูดถึงการนำน้ำมันมะกอกไปใช้เจิมตั้งเพื่อแยกบางคนออกสำหรับทำหน้าที่พิเศษเช่น กษัตริย์, ปุโรหิต, ผู้เผยพระวจนะ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(สดุดี133:2, 1ซามูเอล16:1,วิวรณ์11:4)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand