ข้าวสาลี vs ข้าวบาร์เล่ย์

ข้าวสาลี vs ข้าวบาร์เล่ย์

ต้นไม้ต่างๆในพระคัมภีร์:
ข้าวสาลี vs ข้าวบาร์เล่ย์

อาหารส่วนใหญ่ของคนอิสราเอลมักมีข้าวเป็นส่วนประกอบ ข้าวสาลีมีกลูเตนสูงจะนิยมโม่เป็นแป้งทำขนมปังรสเลิศ เพราะแป้งสาลีที่มีกลูเตนสูงเมื่อหมักกับยีสต์ก็จะขึ้นฟูดีกว่า ส่วนข้าวบาร์เล่ย์ที่เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ลำบากมีกลูเตนต่ำจะใช้หุงต้มเป็นอาหาร เพราะไม่เหมาะที่จะทำแป้งขนมปัง ข้าวบาร์เล่ย์จะถูกทำเป็นข้าวต้มสำหรับคนยากจน และยังสามารถหมักทำเบียร์ได้อีกด้วย

การปลูกข้าวทั้งสองชนิดนี้จะเริ่มหว่านเมื่อฝนเริ่มตกในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวบาร์เล่ย์จะสุกงอมก่อน เก็บเกี่ยวได้ในต้นฤดูร้อน ส่วนข้าวสาลีจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่อากาศเย็นกว่า

ในพระคัมภีร์มีบัญญัติให้นำแป้งสาลีเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand