แหล่งกำลัง, ทรัพย์สิน, เงินทอง, เกียรติ, ชื่อเสียง, มั่นคง, ถาวร, นิรันดร์, พระเจ้า, ความจริง,

ความมั่นคงเป็นคำที่นำหน้าคำอีกมากมาย ทั้งการเงิน การเงิน จิตใจหรือแม้แต่อารมณ์ หากจะกล่าวว่าความมั่นคงทำให้เกิดความแข็งแรงก็ว่าได้

ในสมัยพระคัมภีร์เดิม สิ่งที่เป็นแหล่งกำลังหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเป็นกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินทอง อำนาจ และความรู้ เพราะสามสิ่งนี้ถูกให้ความสำคัญและได้รับการยอมรับในยุคนั้น

“สะดูสี” เป็นกลุ่มความเชื่อหนึ่งในสมัยนั้น โดยพวกเขาให้ยึดเบญจบรรณหรือหนังสือของโมเสสโดยไม่รับกฎบัญญัติที่ฟาริสีตั้งขึ้น และนอกจากนี้พวกเขายังมีอำนาจในสภาแซนเฮดดรินที่ทำให้ได้รับการนับถือในสังคม

แม้สะดูสีมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสมัยนั้น แต่พวกเขากลับยึดเงินทอง อำนาจ และความรู้ ที่ไม่ยั่งยืนเป็นกำลังและความมั่นคงแทนพระเจ้าของเขา และอิทธิพลความคิดของพวกเขาก็ส่งผลไปยังผู้เชื่อในสมัยนั้นด้วย ทำให้ผู้คนถูกหันเหไปจากแหล่งกำลังที่ถูกต้อง

เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ ความรู้ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ ที่เป็นส่วนสนับสนุนชีวิตของเราได้ หากแต่กำลังที่แท้จริงต้องมาจากภายใน

สิ่งที่ไม่มั่นคง ไม่อาจมอบความมั่นคงนิรันดร์ให้ได้ แม้สิ่งเหล่านั้นคนมากมายจะไขว่คว้าและแสวงหา แต่ผู้เชื่อก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินตามเขา เพราะ “เราอยู่ในโลก แต่โลกจะไม่อยู่ในเรา”

อย่าลอก‍เลียน‍แบบอย่างคนในยุค‍นี้ แต่จงรับการเปลี่ยน‍แปลงจิต‍ใจ แล้วอุป‌นิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระ‍ประ‌สงค์ของพระ‍เจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบ‍พระ‍ทัย และอะไรดียอด‍เยี่ยม
โรม 12:2

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand