Humbly Never give up

Humbly Never give up

ในสมัยพันธสัญญาใหม่ เมืองโครินธ์ วัฒนธรรม ศีลธรรมเสื่อมทรามลง ก่อให้เกิดความกดดันให้ผู้คนกระทำบาปมากขึ้น อาจารย์เปาโลจึงให้กำลังใจคริสเตียนในเมืองนั้นอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบ โดยให้ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์

บททดสอบต่างเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ มาแล้ว เราไม่ได้เผชิญกับมันคนเดียว หรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราแค่คนเดียว

สิ่งสำคัญคือ ให้เรามีใจเชื่อมั่นในพระเจ้า ด้วยการขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้น มีใจตอบสนองที่ถูกต้อง ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ มีหลายคนที่สามารถเอาชนะบททดสอบเหล่านั้นได้ แล้วทำไมเราจะเอาชนะไม่ได้ล่ะ

ดัง​ที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า
“ผู้​ที่​เสด็จ​ไป​ข้าง‍หน้า​ท่าน​คือ​พระ‍ยาห์‌เวห์ พระ‍องค์​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ให้​ท่าน​ล้ม‍เหลว หรือ​ทอด‍ทิ้ง​ท่าน อย่า​กลัว​และ​อย่า​ขยาด​เลย”
เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8

พระเจ้าทรงรู้ว่าเรามีความจำกัด เรามีความอ่อนแอ พระองค์จึงทรงช่วยเราเสมอหากเราร้องขอ และแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจ

ยอมรับในความจำกัดและความอ่อนแอของตนเอง ละทิ้งความหยิ่ง เข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยใจถ่อม บททดสอบยากขนาดไหนเราก็จะผ่านมันไปได้

“สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่‍ได้‍ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​จัด‍เตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​รัก​พระ‍องค์”
1 โครินธ์ 2:9

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand