พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

  1พงศาวดาร 4:9-10

  ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข

  28 มิถุนายน 2015

pdf

mp3

1. ขอการอวยพร เพื่อเป็นพร

2. ขอการเพิ่มพูน เพื่อเป็นพร

3. ขอการสถิติอยู่ด้วย เพื่ออำนวยพร

4. ขอการปกปัก เพื่อรักษาพร

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand