เคลื่อนชีวิตสู่งานรับใช้ที่หลากหลาย

  เนหะมีย์ 11-12:26

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  24 กรกฎาคม 2016

pdfmp3

1. การมีส่วนร่วมของเรา คือ กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระเจ้า
2. เราต้องกล้าที่จะก้าวเข้าสู่ความท้าทาย (กล้าออกจาก Comfort Zone)
3. เราต้องนำตัวเราเข้าสู่งานรับใช้ที่พระเจ้าเรียก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand