ความสำเร็จที่มาจากทุกคน

  เนหะมีย์ 7:1-4

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  27 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1.โดย…ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

2.โดย…เลือกคนที่ “สัตย์ซื่อ” และ “ยำเกรงพระเจ้า”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand