เราอาจถูกทำร้าย แต่พระเจ้าเฝ้ารักษา (โยบ 1:1-22, โยบ 2:1-10)
  เราอาจถูกทำร้าย แต่พระเจ้าเฝ้ารักษา

  โยบ 1:1-22, 2:1-10

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  3 กันยายน 2017

pdf

mp3

1. พระเจ้าทรงชื่นชมผู้ชอบธรรม แต่ซาตานคอยกล่าวโทษ
2. พระเจ้าทรงปกป้องและอวยพรผู้ชอบธรรม แต่ซาตานจ้องทำร้าย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand