อะไรกำลังขับเคลื่อนชีวิตคุณ

  มัทธิว 26:1-16

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  31 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. แต่ละคนมีแรงขับเคลื่อนชีวิตที่ต่างกัน

2. เราจะยินดีจ่ายราคาเพื่อสิ่งที่เป็นแรงขับ­เคลื่อนชีวิตเรา

3. ชีวิตเราจะรับผลจากสิ่งที่ขับเคลื่อนเรา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand