เมื่อสำเร็จมาแล้วครึ่งทาง

  เนหะมีย์ 7:1-73

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  12 มิถุนายน 2016

pdf

mp3

1. ความสำเร็จระ ยะสั้นต้องไม่ทำให้เราละเลยภารกิจระยะยาว
2. เมื่อประสบความสำเร็จแล้วครึ่งทาง อย่าลืมที่จะหาผู้รับช่วงต่อ
3. หนทางในอนาคต อาจมาจากการทบทวนอดีต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand