เมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่เคยได้รับ

  1 ซามูเอล 18:12-21

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

  17 สิงหาคม 2014

pdf

mp3

1. ไม่มองคนที่มาแทนที่เป็นศัตรู

2. ไม่ทำร้ายคนที่มาแทนที่ตัวเรา

3. ไม่ต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand