ผลแห่งชีวิต

  ลูกา 6:43-45

   อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

  25 กันยายน 2016

pdf

mp3

1. ผลเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณะชีวิต
2. ผลเป็นเครื่องสำแดงอัตลักษณ์
3. ผลเป็นเครื่องพิสูจน์ความซื่อตราง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand