พระคำของพระเจ้าควรอยู่ที่ไหน

  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  20 สิงหาคม 2017

pdfmp3

1. อยู่ใน “จิตใจ”
2. อยู่ใน “วิถีชีวิต”
3. อยู่ใน “ลูกหลาน”
4. อยู่ใน “ครัวเรือน”

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand