คุณมองผ่านเลนส์อะไร

  2 พงษ์กษัตริย์ 6:8-23

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  28 สิงหาคม 2016

pdf

mp3

1. เลนส์ที่ถูกบดบัง
1.1 กษัตริย์ซีเรีย: ความโกรธและผิดหวัง
1.2 ความกลัวและข้อจำกัด
1.3 ทหารซีเรีย: เป้าหมายของตน
2. การมองเห็นด้วยสายตาใหม่
2.1 มองเห็นการควบคุมของพระเจ้า
2.2 มองด้วยท่าทีจิตใจที่ถูกต้อง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand