คุณคิดว่าตัวคุณเป็นใคร
  คุณคิดว่าตัวคุณเป็นใคร

  –

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  10 ธันวาคม 2017

pdfmp3

1. เอกอัครราชทูต
2. ผู้พิชิต
3. สาวก

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand