พระเยซูคือใคร?

  มัทธิว 22:41-46

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  25 พฤษภาคม 2014

pdf

mp3

1.พระเยซูเป็นพระเจ้า

2.พระเยซูเป็นพระผู้ไถ่

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand