ทำไม? จึงมีสิ่งที่เลวร้าย เกิดขึ้นกับคนดีๆ

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  7 กุมภาพันธ์ 2016

pdf

mp3

1. บางทีเราอาจเป็นเหยื่อของโลกที่เต็มไปด้วย­ความบาป (May be we’re a victim of a BROKEN world)
2. บางทีเราก็เป็นต้นเหตุเสียเอง (May be we BROUGHT it on ourselves)
3. บางทีพระเจ้าต้องการทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ (May be God want to do something BIG)

ข้อคิดที่เราจะผ่านพ้นความทุกข์ยากในโลกนี้
1) ให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการเยียวยาผลลัพท์
2) ลืมอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วเสีย
3) พึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้า
4) ให้พระเจ้าเป็นผู้ใส่ความหมายในชีวิตของเร­า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand