เหตุใดพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  17 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1. ความสัมพันธ์ของเรา

2. ท่าทีของเรา

3. วิถีการดำเนินชีวิตของเรา

4. ความเชื่อ

5. น้ำพระทัยพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand